23/12/2021

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN PHN LAND

Lĩnh vực hoạt động:

- Đầu tư kinh doanh BĐS

- Phát triển dự án BĐS

- Phân phối dự án BĐS