10/02/2022

TUYỂN DỤNG THÁNG 2/2022

I. BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN

1. Trưởng phòng đấu thầu - thu mua (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

* Công tác đấu thầu:

- Thẩm định hồ sơ mời thầu, dự thầu.

- Thẩm định dự toán.

- Thông thạo về thủ tục, kỹ thuật đấu thầu, chọn nhà thầu phù hợp.

- Thẩm định và tính khối lượng dự toán công trình.

- Phân tích khối lượng và chi phí các gói thầu.

- ĐX biện pháp thi công và tiến độ phục vụ công tác đấu thầu và chấm thầu.

- Phối hợp các phòng ban chuyên môn để kiểm tra, lập các hồ sơ đấu thầu, triển khai các dự án và công trình.

- Tổ chức mời thầu, đấu thầu, chấm thầu.

* Công tác thu mua:

- Xem xét, đề xuất và thực hiện các yêu cầu mua hàng hóa hay dịch vụ đáp ứng cho hoạt động thi công trên cơ sở Tổng giám đốc đã phê duyệt một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả.

- Lựa chọn, quản lý các Nhà cung ứng theo qui trình của Tập đoàn theo các chỉ tiêu: năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển… tổ chức đánh giá nhà cung cấp định kỳ;

- Thương thảo giá cả, soạn thảo các Hợp đồng kinh tế trình Tổng Giám đốc ký kết với các Nhà Cung ứng.

- Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập - dự trữ - xuất - tồn - kiểm kê vật tư của hệ thống Kho bãi của Tập đoàn.

- Quyết toán định kỳ tình hình sử dụng vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm.

- Phối hợp các phòng ban trong Cty để đảm bảo hoàn thành công việc chung.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, DD&CN, Quản lý dự án....;

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc.

- Nắm vững về quy trình đấu thầu;

- Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

- Khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống tốt

- Kỹ năng xử lý tình huống.

- Tiếng anh cơ bản.

- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint, đặc biệt là Excel.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhanh nhẹn, chịu áp lực cao.

2. Thiết kế MEP (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chịu trách nhiệm về mảng Điện/ Nước/ Điều hòa không khí/ PCCC… tại các công trình.

- Đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ thi công.

- Báo cáo cho Trưởng/Phó Ban QLDA.

* Triển khai và giám sát thi công hạng mục MEP tại công trình

- Khảo sát hiện trường, lập bản vẽ Tkế hệ thống cơ điện cho công trình.

- Phối hợp làm việc chủ đầu tư, đơn vị tư vấn - giám sát để chốt phương án thiết kế, thi công;

- Lập bảng kê chi tiết khối lượng công trình, báo cáo với chủ đầu tư;

- Bóc tách khối lượng MEP theo bản vẽ được phê duyệt, lên kế hoạch đề xuất cung ứng vật tư thiết bị theo tiến độ thi công (nếu có);

- Lập kế hoạch, tổ chức việc thi công, lắp đặt hệ thống MEP cho công trình theo kinh phí và tiến độ quy định, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư;

- Giám sát chặt chẽ quá trình làm việc của đội thi công theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn đã được thẩm định, kịp thời đưa ra những phương án xử lý khi có vấn đề phát sinh, đảm bảo chất lượng công trình và vấn đề an toàn cho người lao động.

- Kiểm tra kỹ chất lượng các hạng mục cơ điện được phụ trách trước khi gửi yêu cầu nghiệm thu cho chủ đầu tư, đơn vị tư vấn – giám sát.

* Tiến hành nghiệm thu và thanh quyết toán

- Phối hợp tổ chức công tác nghiệm thu công trình, tiến hành chỉnh sửa theo yêu cầu (nếu có).

- Thanh quyết toán hạng mục MEP tại công trình.

* Các công việc liên quan khác…

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng/ phó Ban QLDA.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Cơ điện ;

- Có các chứng chỉ nghề nghiệp khác kèm theo (quản lý dự án, đấu thầu, thiết kế, giám sát thi công…) 

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực ME.

- Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình ;

- Kỹ năng xử lý tình huống.- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word,  Excel, MS Project, Powerpoint).

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhanh nhẹn.

3. Học việc Ban QLCDA (SL: 2)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Hỗ trợ Ban quản lý đầu tư các dự án của công ty đang triển khai

- Thiết kế quy hoạch đầu tư, chuẩn bị thủ tục hồ sơ dự án

- Giám sát thiết kế, thi công công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Sinh viên năm cuối hệ chính quy chuyên ngành Quản lý dự án, Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng công nghiệp và dân dụng, Cảng biển... của các trường Đại học Kiến trúc, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Xây dựng v.v.

- Có trách nhiệm trong công việc

 

II. BAN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

1. Giám đốc tài chính (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Thực hiện phân tích tình hình tài chính của Tập đoàn nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của Tập đoàn.

- Hoạch định chiến lược tài chính của Tập đoàn.

- Đánh giá các chương trình hoạt động của Tập đoàn trên phương diện tài chính.

- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.

- Tìm kiếm các Ngân hàng tài trợ các khoản vay, đảm bảo đáp ứng nhu cầu về vốn tốt nhất và có lợi nhất cho Tập đoàn

- Xây dựng mối quan hệ với các nhà đầu tư/tổ chức tài chính chiến lược bên ngoài nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển thêm nguồn vốn cho Tập đoàn khi có nhu cầu.

- Duy trì quan hệ hai chiều với người góp vốn, nhà cung cấp tài chính, phân tích tài chính.

- Duy trì khả năng thanh khoản của Tập đoàn và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Tập đoàn hoạt động.

- Xây dựng chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.

- Đảm bảo rằng các loại tài sản của Tập đoàn được kiểm soát, sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

- Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Tập đoàn nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.

- Quản lý và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Bộ phận Tài chính - Kế toán trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn Tập đoàn.

- Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc giao.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác tương đương.

- Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Tài chính hoặc tương đương ở các Tập đoàn, Tập đoàn.

- Am hiểu chuyên sâu quy định thuế đối với doanh nghiệp, hệ thống pháp luật trong kinh doanh, thị trường tài chính.

- Am hiểu lĩnh vực tài chính, kế toán, thống kê

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành; Tiếng Anh giao tiếp

- Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và ngoại giao tốt

- Có khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp, dự báo đánh giá thị trường

- Trung thực, năng động, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực cao trong công việc.

2. Kế toán trưởng (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong Tập đoàn;

- Điều hành và tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán;

- Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

* Điều hành và quản lý về Kế toán

- Xây dựng, tổ chức bộ máy kế toán hoạt động phù hợp với mô hình SXKD theo yêu cầu tồn tại và phát triển của Tập đoàn;

- Thực hiện công tác kế toán thống kê, thông tin kinh tế, các hoạt động liên quan đến toàn bộ hoạt động sản xuất của Tập đoàn dưới hình thức giá trị và hiện vật;

- Cập nhật, nghiên cứu, phổ biến và đào tạo cho nhân viên cấp dưới về các chính sách thuế, tài chính, thống kê, luật doanh nghiệp, luật lao động ...

- Kiểm soát giá, kiểm soát chi phí phát sinh của các dự án, công trình, chi phí tại VP Tập đoàn sao cho hợp lý và theo quy định của Luật quản lý thuế, Bộ xây dựng và quy chế của Tập đoàn.

* Điều hành quản lý về công tác tài chính

- Phổ biến chính sách chế độ quản lý kế toán, tài chính của Nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết.

- Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi kế hoạch.

* Báo cáo cho Ban TGĐ về tính hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban TGĐ Tập đoàn theo chế độ báo cáo của Tập đoàn đã ban hành hoặc khi có yêu cầu;

- Xét duyệt các báo cáo kế toán, thống kê, Báo cáo tài chính và các quyết toán theo quy định của Nhà nước và nội quy Tập đoàn. Theo dõi, phản ánh chính xác và kịp thời tình hình kinh doanh của Tập đoàn;

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ban TGĐ về tính chính xác của các báo cáo.

* Tham mưu tham vấn cho Ban TGĐ về lĩnh vực Kế toán 

- Tham mưu cho Ban TGĐ về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.

- Thông qua công tác Tài chính – Kế Toán, nghiên cứu cải tiến tổ chức kinh doanh nhằm khai thác khả năng tiềm tàng, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả đồng vốn. Khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn kinh doanh

* Các công việc liên quan khác

- Phối hợp với các phòng ban trong Tập đoàn để cùng hoàn thành công việc theo kế hoạch Tập đoàn đề ra hàng năm.

- Xây dựng một bộ máy kế toán theo văn hóa Tập đoàn. Tinh thần làm việc nhóm, năng động và trách nhiệm với công việc.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

* Trình độ/Bằng cấp: Từ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính …

* Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

* Kỹ năng /Kiến thức:

- Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc, giám sát, quản lý;

- Kỹ năng giao tiếp, giao việc và đánh giá;

- Kỹ năng phân tích tổng hợp, phòng ngừa rủi ro;

-  Kỹ năng xử lý tình huống.

* Trình độ ngoại ngữ/tin học:

- Thành thạo tin học văn phòng (Word,  Excel, Powerpoint), các phần mềm về kế toán.

* Yêu cầu khác:

- Có chuyên môn về Kế toán/ Dự án, hoạch toán và báo cáo thuế;

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn.

3. Chuyên viên tài chính (SL: 3)

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

- Chuyên viên tài chính có nhiệm vụ phân tích, thẩm định, đánh giá chung các vấn đề tài chính, đảm bảo các giao dịch nội bộ và kế hoạch hành động của Tập đoàn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tổng hợp, tìm kiếm các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác dự báo tài chính, dòng tiền của Tập đoàn

- Đánh giá các hoạt động của Tập đoàn trên phương diện tài chính

- Phân tích, thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính

- Hỗ trợ quản lý các hoạt động tài chính nói chung của Tập đoàn, bao gồm ngân sách, chuyển nhượng tài chính hay các hoạt động tài chính khác

QUYỀN HẠN :

- Tự quyết định các công việc theo bảng mô cả công việc được giao

- Đề xuất với cấp trên cách xử lý và giải quyết các vướng mắc để công việc đạt hiệu quả cao nhất

- Được hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy định.

4. Kế toán thu mua (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị đơn đặt hàng dựa trên yêu cầu mua hàng đã được duyệt.

- Liên hệ và làm các thủ tục đặt hàng với nhà cung cấp.

- Lưu trữ và bảo quản hồ sơ khách hàng trong đó bao gồm lưu hợp đồng mua hàng và lập danh sách theo dõi hàng ngày làm tiền đề cho việc lên các báo cáo về sau.

- Thu thập và lưu trữ chứng từ mua hàng hàng ngày.

- Theo dõi, quan sát và phản ánh kịp thời, chính xác chỉ tiêu mua hàng về số lượng, chủng loại, quy cách, thời điểm ghi nhận mua hàng.

- Cập nhật ghi chép phản ánh kịp thời các thông tin giao nhận hàng hóa. Kiểm tra số lượng, đơn giá của từng sản phẩm.

- Kế toán mua hàng có nhiệm vụ vào bảng kê chi tiết những giao dịch trong ngày.

- Thường xuyên thực hiện kiểm tra, đối chiếu với thủ kho về các giao dịch đã thực hiện.

- Các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

* Quyền lợi

- Mức Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Được làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,… theo quy định Luật Lao động.

- Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức chuyên môn.

- Du lịch hàng năm, Lễ, Tết, Sinh nhật,… và các chế độ phúc lợi khác.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc liên quan.

- Kinh nghiệm: 2 năm trở lên

- Có những hiểu biết cơ bản nền tảng về kế toán – tài chính

- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhanh nhẹn, nhiệt tình.

- Có các kĩ năng tin học, kỹ năng tổng hợp và phân tích các báo cáo theo yêu cầu của doanh nghiệp.

5. Học việc tài chính (SL:3)

III. BAN PHÁP CHẾ - KIỂM SOÁT  NỘI BỘ

1. Chuyên viên pháp lý dự án (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

- Quản lý, theo dõi hoặc trực tiếp tham gia xử lý các thủ tục pháp lý dự án của Công ty.

- Cập nhật thông tin chính sách, quy định của chính phủ về quản lý đất đai, xây dựng.

- Xây dựng và kiểm soát quy trình thực hiện và trình duyệt dự án từ bước xin chủ trương đầu tư dự án đến khi dự án hoàn thanh đưa vào sử dụng.

- Tư vấn soát xét HĐ Đầu tư và các HĐ khai thác dự án

- Tư vấn và thực hiện pháp lý đầu tư

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo trực tiếp giao phó và hỗ trợ các phòng ban khác khi có yêu cầu cần thiết;

- Áp dụng phương pháp quản trị rủi ro hiệu quả và đưa ra lời khuyên về các vấn đề pháp lý có thể xảy ra.

- Giao tiếp và đàm phán với các bên bên ngoài tổ chức (tư vấn viên bên ngoài, cơ quan công quyền...) để tạo mối quan hệ tin cậy.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TẾT

- 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

- Am hiểu các kiến thức về Luật: Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật quy hoạch, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản… và các văn bản dưới Luật.

- Thẩm định dự án

- Lập kế hoạch hoàn thiện pháp lý dự án.

- Trung thực, trung thành, cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ lưỡng

- Tốt nghiệp chuyên ngành luật, kinh tế, quản trị hoặc các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế/luật.

2. Chuyên viên pháp chế (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

* MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

- Tham mưu xây dựng hệ thống pháp chế của Tập đoàn;

- Dự báo các chính sách về pháp luật, quản lý rủi ro nảy sinh;

- Kiểm soát các hoạt động pháp lý của Tập đoàn;

* TRÁCH NHIỆM CHÍNH

* Hỗ trợ tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Tập đoàn

* Đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và tránh những rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn

* Cập nhật các thông tin pháp luật, văn bản pháp lý

* Tham gia giải quyết các vụ tranh chấp với các bên.(ngân hàng , nhà cung cấp, khách hàng, người lao động….bên thứ 3 )

* Am hiểu các quy trình, thủ tục pháp lý dự án đầu tư, xây dựng…

* Các công việc liên quan khác…

Công việc cụ thể trao đổi tại buổi phỏng vấn.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Trình độ/Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

KỸ NĂNG /KIẾN THỨC:

- Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc;

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán;

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Nắm vững các hướng dẫn, quy định và quy trình nghiệp cụ trong công tác pháp lý.

* Trình độ ngoại ngữ / tin học

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

* Các yêu cầu khác (nếu có)

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn;

- Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao.

3. QS - Thanh quyết toán (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện tính toán, ước lượng khối lượng NVL, nguồn lực, chi phí cho dự án đạt hiệu quả cao.

- Đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ thi công

- Báo cáo cho Trưởng/ phó ban.

* Trách nhiệm chính

 - Thực hiện dự toán/ ước tính khối lượng vật liệu, nhân công, vật tư, chi phí cần thiết cho dự án

- Kiểm soát giá cả của từng mặt hàng và toàn bộ giá trị dự toán của cả công trình, dự án của công ty;

- Kiểm tra và đánh giá nguồn nguyên vật liệu và hồ sơ đối với dự toán của công trình do bộ phận tư vấn thiết kế lập;

- Cung cấp đầu mục khối lượng dự toán, chủng loại thiết bị vật tư cho bộ phận đấu thầu - thu mua để tiến hành mời thầu mua hàng;

- Phối hợp với bộ phận đấu thầu – thu mua/ Ban quản lý dự án để kiểm tra xác nhận các công tác phát sinh trong giai đoạn thi công dự án;

- Tham mưu, kiểm tra và có ý kiến về khối lượng, chất lượng của công trình dự án đang thực hiện với đơn vị được đề xuất trúng thầu.

- Lập dự toán cho các dự án công trình (bao gồm trong bản vẽ, việc phát sinh);

- Điều chỉnh khối lượng các hạng mục phát sinh vào hồ sơ dự toán củ dự án.

- Quản lý và theo dõi Hợp đồng/ thanh quyết toán

- Theo dõi thực hiện Hợp đồng phụ trách/ Hồ sơ thanh quyết toán/ Xử lý các vấn đề thanh quyết toán phát sinh liên quan đến Hợp đồng;

- Theo dõi công nợ của các nhà thầu của các dự án.

- Các công việc liên quan khác.

* Quyền hạn:

- Độc lập thực hiện nghiệp vụ;

- Được yêu cầu cung cấp các thông tin, công cụ cần thiết phục vụ cho công việc;

- Làm việc với các đối tác bên ngoài liên quan đến Dự án theo chỉ đạo của Trưởng/ phó Ban QLDA.

- Được hưởng chế độ, quyền lợi theo quy định.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng.

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc.

- Nắm vững về quy trình quản lý dự án ; quản lý chi phí đầu tư, hồ sơ quản lý chất lượng và thanh quyết toán, các quy định hiện hành có liên quan;

IV. BAN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

1. Giám đốc nhân sự (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Trưởng Ban HC-NS là cấp trưởng và điều hành Ban HC-NS, do TGĐ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Trưởng Ban HC-NS chịu trách nhiệm trước pháp luật, HĐQT, TGĐ về mọi hoạt động của Ban HC-NS.

- Trưởng Ban HC-NS là người đại diện cao nhất của Ban trong các mối quan hệ với các cá nhân, đơn vị trong Tập đoàn (quan hệ đối nội), và với các đơn vị bên ngoài theo trách nhiệm được phân công (quan hệ đối ngoại).

- Trưởng Ban HC-NS thực hiện nhiệm vụ phát triển hệ thống Tập đoàn liên kết dưới sự phân công, chỉ đạo của TGĐ Tập đoàn.

- Chịu tách nhiểm quản lý, điều hành nhân viên cấp dưới thực hiện các chức trách, nhiệm vụ thuộc Ban Hành chính - Nhân sự.

- Tham mưu HĐQT, Ban TGĐ Tập đoàn các kế hoạch ngắn hạn và kế hoạch dài hạn. Thực hiện và tham mưu công tác quản trị nhân sự, điều hành của Tập đoàn; Công tác đào tạo, tuyển dụng; Các phương án về lương, khen thưởng và các chế độ phúc lợi khác cho người lao động,… Tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong Tập đoàn.

- Công việc cụ thể trao đổi tại buổi phỏng vấn.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Nam/Nữ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm ở lĩnh vực ứng tuyển.

- Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc, giám sát;

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng xử lý tình huống.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,…).

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn.

2. Trưởng phòng nhân sự (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý, tháng.

- Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan.

- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến chế độ Lương, thưởng, hiệu suất, xử lý kỷ luật lao động,...và các công tác liên quan đến Nhân sự.

- Phân công công việc và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ công việc của nhân viên trong bộ phận.

- Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực tổ chức Nhân sự.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

- Nội dung công việc cụ thể trao đổi tại buổi phỏng vấn.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Trình độ/Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/ QTKD, Luật …ưu tiên có chuyên môn về hành chính – nhân sự, lao động tiền lương, chế độ chính sách.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

* Kỹ năng /Kiến thức:

- Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc, giám sát;

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Xử lý thông tin và khả năng tư duy;

- Kỹ năng xử lý tình huống.

* Trình độ ngoại ngữ / tin học

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn.

3. Chuyên viên nhân sự (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

* Công tác Tuyển dụng:

- Có kinh nghiệm tuyển dụng các mảng như: Xây dựng, Kế toán, Tài chính, Đầu tư, Bất động sản, Pháp chế…

- Quản lý fanpage tuyển dụng của Tập đoàn; xây dựng hình ảnh của fanpage, tham gia các hội nhóm chuyên ngành nhằm thu hút ứng viên

- Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với các Trưởng Đơn vị tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo đúng kế hoạch (theo quy trình);

- Thiết lập data tuyển dụng;

- Gởi thông báo, soạn thảo hợp đồng/ quyết định thử việc cho các ứng viên đã trúng tuyển.

- Lập báo cáo kết quả tuyển dụng, thử việc trình Ban Lãnh đạo.

*  Công tác Đào tạo:

- Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về văn hóa công ty, các chính sách, quy định nhân sự của Công ty (đào tạo hội nhập)

- Tổng hợp nhu cầu đào tạo và lập kế hoạch đào tạo cho từng đối tượng định kỳ trình Ban Lãnh đạo nhằm đáp ứng chiến lược phát triển kinh doanh của công ty;

- Đề xuất lựa chọn cơ sở đào tạo, trực tiếp liên hệ, phối hợp, giám sát các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng, chuyên môn và năng lực cho CBNV công ty;

- Theo dõi và tổng hợp kết quả đào tạo, lập báo cáo đánh giá về kết quả đào tạo trình Ban Lãnh đạo công ty.

* Công tác C&B:

- Tổng hợp ngày công, tính lương, thưởng, các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động chuyển Phòng kế toán kiểm tra.

- Theo dõi và cập nhật vào hệ thống các thay đổi nâng hạ lương của người lao động.

- Theo dõi và cập nhật kết quả KPI hằng tháng.

- Định kỳ tổng hợp thông tin, phân tích và đề xuất các điều chỉnh về mức lương, thưởng và đãi ngộ phù hợp với thị trường lao động, điều kiện thực tế của Công ty trình Ban Lãnh đạo xem xét.

- Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT và đối chiếu với cơ quan BHXH hàng tháng, làm thủ tục thanh toán BHXH.

- Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và liên hệ với Cơ quan BHXH cho Người lao động tham gia và/hoặc hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định.

- Tham gia xây dựng và giám sát triển khai hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện mục tiêu công việc tại các đơn vị, cá nhân đúng quy định

- Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty

4. Trưởng phòng hành chính (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Lên kế hoạch mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho công việc. Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, sửa chữa khi trang thiết bị xảy ra hư hỏng.

- Hướng dẫn việc sắp xếp, lưu trữ thông tin, tài liệu khoa học và hợp lý. Tuân thủ theo chế độ thống kê và báo cáo theo định kỳ hay đột xuất theo nhu cầu của Ban Giám đốc.

- Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị của Tập đoàn.

- Quản lý công văn, tài liệu, con dấu và quản lý việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

- Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy và quy chế hoạt động của Tập đoàn.

- Giám sát việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

- Phân công công việc và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ công việc của nhân viên trong bộ phận.

- Đào tạo và hướng dẫn các chính sách, quy định cho toàn thể nhân viên.

- Chủ trì việc xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, văn bản thống nhất cho toàn Tập đoàn.

- Và các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Nam/Nữ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm ở lĩnh vực ứng tuyển.

- Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc, giám sát;

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng xử lý tình huống.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,…).

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn.

5. Chuyên viên hành chính (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

* Các công việc hành chính: Đây là những công việc hành chính mà chuyên viên hành chính tổng hợp sẽ thực hiện mỗi ngày:

- Tiếp nhận thư, cuộc gọi đến và chuyển đến phòng ban phù hợp

- Soạn thảo văn bản, quy chế, hợp đồng theo phân công nhiệm vụ

- Sao chép các dữ liệu và chuyển đến các cá nhân, bộ phận theo yêu cầu từ ban quản lý

- Theo dõi công tác vệ sinh, trang trí phòng ốc … đảm bảo hình ảnh chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

* Tổ chức các buổi tiếp khách, họp giao ban, hội thảo lớn

- Các buổi tiếp khách, cuộc họp lớn nhỏ tại Tập đoàn đều sẽ thông báo đến phòng hành chính (trừ những cuộc họp nội bộ phòng ban), do vậy, chuyên viên hành chính tổng hợp có trách nhiệm sắp xếp phòng họp đúng giờ, đúng ngày cùng những công tác hậu cần nếu cần thiết.

- Quy mô lớn hơn là những buổi hội thảo, hội nghị khách hàng thường niên, tất cả nhân sự phòng hành chính đều sẽ được phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác tổ chức, bao gồm : gửi thư mời, đặt phòng hội nghị, công tác hậu cần, nội dung hội nghị, nội dung diễn thuyết…

* Quản lý chi phí hành chính

- Chi phí hành chính bao gồm : phí điện thoại, taxi, chuyển phát nhanh, văn phòng phẩm, mực in, tiền điện nước, tiền cáp internet, tiền thuê văn phòng, chi phí tiếp khách … đều sẽ gửi hóa đơn về cho chuyên viên hành chính tổng hợp.

- Việc tổng hợp, phê duyệt và thanh toán cho các bên liên quan sẽ được tiến hành theo từng tháng. Chuyên viên hành chính tổng hợp phải đảm bảo các chi phí hành chính đúng như quy định và hợp đồng đã ký, những trường hợp vượt quá quy định cần được báo cáo lên cấp trên.

* Phân bổ, kiểm soát văn phòng phẩm, vật tư cho các phòng ban

- Văn phòng phẩm, vật tư, thiết bị máy móc nhập về, máy móc mang đi sửa chữa… đều sẽ do chuyên viên hành chính tổng hợp tiếp nhận, kiểm tra, bàn giao và phân bổ về các phòng ban.

- Hệ thống máy vi tính, máy lạnh và các trang thiết bị liên quan khi cần bảo dưỡng, bảo trì hoặc sửa chữa đều được báo với chuyên viên hành chính tổng hợp để sắp xếp xử lý.

* Quản lý thông tin, dữ liệu tổng hợp

- Những thông tin liên quan đến: Công tác hành chính; Thông tin quản lý khai thác toàn bộ cơ sở vật chất trong doanh nghiệp; Biên bản các cuộc họp… sẽ được phòng hành chính lưu trữ đầy đủ, bảo mật.

- Khi cần trích lọc, photo, in ấn tài liệu và chuyển cho bên liên quan đều phải do ban quản lý phê duyệt và gửi thông báo đến chuyên viên hành chính tổng hợp.

- Bên cạnh đó, những thông tin nhạy cảm, có thể ảnh hưởng xấu đến hình ảnh doanh nghiệp cũng sẽ được ban lãnh đạo phân công chuyên viên hành chính tổng hợp phối hợp các nguồn lực trong và ngoài doanh nghiệp để xử lý.

* Chấm công, quản lý ngày làm việc của nhân viên

- Công tác này thường sẽ được giao cho chuyên viên hành chính được phân công đảm nhận vai trò lễ tân đảm nhận.

- Hiện nay, hệ thống chấm công vân tay tự động được sử dụng rất phổ biến nên việc chấm công được máy tính tổng hợp rất nhanh chóng và chuẩn xác.

- Ngoài ra, đơn xin nghỉ phép của nhân viên cũng sẽ được chuyên viên hành chính tổng hợp ghi nhận vào bảng chấm công trước khi chuyển sang phòng nhân sự tính lương mỗi tháng.

* Lên kế hoạch du lịch thường niên: Mỗi năm, định kỳ 1 – 2 lần doanh nghiệp sẽ tổ chức các chuyến du lịch cho toàn bộ nhân viên. Chuyên viên hành chính tổng hợp sẽ:

- Đề xuất và lấy ý kiến thống nhất về địa điểm du lịch

- Lập kế hoạch du lịch và trình ban giám đốc phê duyệt.

- Liên hệ Công ty lữ hành tổ chức tour, đặt phòng khách sạn

- Liên hệ các bộ phận để lấy danh sách thành viên mỗi đợt du lịch (áp dụng khi tổ chức kỳ nghỉ thành nhiều đợt)

- Bố trí, sắp xếp phòng khách sạn cho từng nhân viên

- Thông báo thời gian du lịch cụ thể sớm để các phòng ban sắp xếp công việc.

- Liên tục theo dõi, điều chỉnh và giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình du lịch.

* Tổ chức liên hoan, tất niên, sinh nhật, khen thưởng…

- Những chương trình chăm sóc đời sống người lao động trong doanh nghiệp cũng là một phần nhiệm vụ mà chuyên viên hành chính tổng hợp phải thực hiện.

- Ngân sách và kế hoạch sẽ được lập vào mỗi đầu tháng và triển khai trong cùng tháng đó. Chi tiết triển khai sẽ do chuyên viên chịu trách nhiệm phối hợp với các bên, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Có từ 1 năm kinh nghiệm

6. Nhân viên hành chính (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

* Các công việc hành chính: Đây là những công việc hành chính mà chuyên viên hành chính tổng hợp sẽ thực hiện mỗi ngày:

- Tiếp nhận thư, cuộc gọi đến và chuyển đến phòng ban phù hợp

- Soạn thảo văn bản, quy chế, hợp đồng theo phân công nhiệm vụ

- Sao chép các dữ liệu và chuyển đến các cá nhân, bộ phận theo yêu cầu từ ban quản lý

- Theo dõi công tác vệ sinh, trang trí phòng ốc … đảm bảo hình ảnh chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

* Tổ chức các buổi tiếp khách, họp giao ban, hội thảo lớn

- Các buổi tiếp khách, cuộc họp lớn nhỏ tại Tập đoàn đều sẽ thông báo đến phòng hành chính (trừ những cuộc họp nội bộ phòng ban), do vậy, chuyên viên hành chính tổng hợp có trách nhiệm sắp xếp phòng họp đúng giờ, đúng ngày cùng những công tác hậu cần nếu cần thiết.

- Quy mô lớn hơn là những buổi hội thảo, hội nghị khách hàng thường niên, tất cả nhân sự phòng hành chính đều sẽ được phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác tổ chức, bao gồm : gửi thư mời, đặt phòng hội nghị, công tác hậu cần, nội dung hội nghị, nội dung diễn thuyết…

* Quản lý chi phí hành chính

- Chi phí hành chính bao gồm : phí điện thoại, taxi, chuyển phát nhanh, văn phòng phẩm, mực in, tiền điện nước, tiền cáp internet, tiền thuê văn phòng, chi phí tiếp khách … đều sẽ gửi hóa đơn về cho chuyên viên hành chính tổng hợp.

- Việc tổng hợp, phê duyệt và thanh toán cho các bên liên quan sẽ được tiến hành theo từng tháng. Chuyên viên hành chính tổng hợp phải đảm bảo các chi phí hành chính đúng như quy định và hợp đồng đã ký, những trường hợp vượt quá quy định cần được báo cáo lên cấp trên.

* Phân bổ, kiểm soát văn phòng phẩm, vật tư cho các phòng ban

- Văn phòng phẩm, vật tư, thiết bị máy móc nhập về, máy móc mang đi sửa chữa… đều sẽ do chuyên viên hành chính tổng hợp tiếp nhận, kiểm tra, bàn giao và phân bổ về các phòng ban.

- Hệ thống máy vi tính, máy lạnh và các trang thiết bị liên quan khi cần bảo dưỡng, bảo trì hoặc sửa chữa đều được báo với chuyên viên hành chính tổng hợp để sắp xếp xử lý.

* Quản lý thông tin, dữ liệu tổng hợp

- Những thông tin liên quan đến: Công tác hành chính; Thông tin quản lý khai thác toàn bộ cơ sở vật chất trong doanh nghiệp; Biên bản các cuộc họp… sẽ được phòng hành chính lưu trữ đầy đủ, bảo mật.

- Khi cần trích lọc, photo, in ấn tài liệu và chuyển cho bên liên quan đều phải do ban quản lý phê duyệt và gửi thông báo đến chuyên viên hành chính tổng hợp.

- Bên cạnh đó, những thông tin nhạy cảm, có thể ảnh hưởng xấu đến hình ảnh doanh nghiệp cũng sẽ được ban lãnh đạo phân công chuyên viên hành chính tổng hợp phối hợp các nguồn lực trong và ngoài doanh nghiệp để xử lý.

* Chấm công, quản lý ngày làm việc của nhân viên

- Công tác này thường sẽ được giao cho chuyên viên hành chính được phân công đảm nhận vai trò lễ tân đảm nhận.

- Hiện nay, hệ thống chấm công vân tay tự động được sử dụng rất phổ biến nên việc chấm công được máy tính tổng hợp rất nhanh chóng và chuẩn xác.

- Ngoài ra, đơn xin nghỉ phép của nhân viên cũng sẽ được chuyên viên hành chính tổng hợp ghi nhận vào bảng chấm công trước khi chuyển sang phòng nhân sự tính lương mỗi tháng.

* Lên kế hoạch du lịch thường niên: Mỗi năm, định kỳ 1 – 2 lần doanh nghiệp sẽ tổ chức các chuyến du lịch cho toàn bộ nhân viên. Chuyên viên hành chính tổng hợp sẽ:

- Đề xuất và lấy ý kiến thống nhất về địa điểm du lịch

- Lập kế hoạch du lịch và trình ban giám đốc phê duyệt.

- Liên hệ công ty lữ hành tổ chức tour, đặt phòng khách sạn

- Liên hệ các bộ phận để lấy danh sách thành viên mỗi đợt du lịch (áp dụng khi tổ chức kỳ nghỉ thành nhiều đợt)

- Bố trí, sắp xếp phòng khách sạn cho từng nhân viên

- Thông báo thời gian du lịch cụ thể sớm để các phòng ban sắp xếp công việc.

- Liên tục theo dõi, điều chỉnh và giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình du lịch.

* Tổ chức liên hoan, tất niên, sinh nhật, khen thưởng…

- Những chương trình chăm sóc đời sống người lao động trong doanh nghiệp cũng là một phần nhiệm vụ mà chuyên viên hành chính tổng hợp phải thực hiện.

- Ngân sách và kế hoạch sẽ được lập vào mỗi đầu tháng và triển khai trong cùng tháng đó. Chi tiết triển khai sẽ do chuyên viên chịu trách nhiệm phối hợp với các bên, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Có từ 1 năm kinh nghiệm

V. KHÁCH SẠN LA BELLE VIE

1. Giám đốc khách sạn (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Để chuẩn bị cho khách sạn sắp khai trương (La Belle Vie Hotel Đà Nẵng. Địa chỉ: 02B Cao Xuân Dục, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng. Với chuẩn 4 sao, khách sạn La Belle Vie cung cấp hệ thống phòng nghỉ cao cấp cùng chuỗi tiện ích về giải trí và chăm sóc khỏe như: sky bar, hồ bơi, nhà hàng, gym, xông hơi…) chúng tôi cần tuyển dụng vị trí giám đốc Khách sạn:

- Điều hành, quản lý các bộ phận, chất lượng dịch vụ của khách sạn.

- Chịu trách nhiệm về tình hình kinh danh của khách sạn.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại của khách sạn.

- Công việc cụ thể trao đổi tại buổi phỏng vấn.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Trình độ/Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Khách sạn, Du lịch,...

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc, giám sát;

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Xử lý thông tin và khả năng tư duy;

- Kỹ năng xử lý tình huống.

* Trình độ ngoại ngữ / tin học

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn.

2. Trưởng phòng nhân sự khách sạn (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý, tháng.

- Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan.

- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến chế độ Lương, thưởng, hiệu suất, xử lý kỷ luật lao động,...và các công tác liên quan đến Nhân sự.

- Phân công công việc và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ công việc của nhân viên trong bộ phận.

- Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực tổ chức Nhân sự.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

- Nội dung công việc cụ thể trao đổi tại buổi phỏng vấn.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Trình độ/Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/ QTKD, Luật …ưu tiên có chuyên môn về hành chính – nhân sự, lao động tiền lương, chế độ chính sách.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

* Kỹ năng /Kiến thức:

- Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc, giám sát;

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Xử lý thông tin và khả năng tư duy;

- Kỹ năng xử lý tình huống.

* Trình độ ngoại ngữ / tin học

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn.

3. Sale khách sạn (SL: 2)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện việc lên kế hoạch kinh doanh theo từng thời điểm.- Khai thác các nguồn khách cho khách sạn.

- Sử dụng các kênh bán phòng, bán dịch vụ để tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho khách sạn.

- Trao đổi, đàm phán các điều khoản trong hợp đồng và thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Chịu trách nhiệm giám sát chất lượng dịch vụ, chủ động liên hệ hỏi thăm khách hàng.

 • Nhanh chóng giải quyết những vấn đề, sự cố phát sinh trong thời gian triển khai hợp đồng.
 • Phối hợp với nhân viên của bộ phận và bộ phận liên quan lên kế hoạch tổ chức các chiến dịch kinh doanh.
 • Phối hợp triển khai chiến dịch kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ hiện có và mới của khách sạn.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan.
- Kinh nghiệm 2 năm trở lên.
- Giao tiếp tốt.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ.

VI. BAN KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

1. Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Giúp việc cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch

– Đầu tư.

- Chịu trách nhiệm phối hợp, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện kế hoạch của các phòng ban liên quan.

- Lập kế hoạch triển khai phát triển các dự án xuống các đơn vị, phòng ban chức năng theo định hướng, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch cho hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án của Công ty trong ngắn – trung – dài hạn.

- Quản lý, tổ chức, phân công và triển khai thực hiện công việc trong phòng theo chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch – Đầu tư.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện dự án của các phòng ban, tham mưu, đề xuất các biện pháp kiểm soát, điều chỉnh tiến độ nhằm đảm bảo tính khả thi.

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án và báo cáo, tham mưu các quyết định đầu tư, phương án đầu tư đạt hiệu quả tối ưu nhất.

- Thực hiện tổng hợp, lập báo cáo công tác, đề xuất phương pháp giải quyết khó khăn trong quá trình đầu tư, thực hiện dự án.

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo Ban lãnh đạo Công ty việc thực hiện các dự án theo kế hoạch từng giai đoạn.

- Tìm kiếm, đề xuất, quản lý các dự án theo danh mục đầu tư của Công ty.

- Tổng hợp, đánh giá mức độ hoàn thành các dự án.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Tốt nghiệp đại học (hệ Chính quy) trở lên một trong các chuyên ngành: Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Kinh tế Đầu tư.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực quản lý đầu tư, quản lý dự án

- Phẩm chất đạo đức tốt;

- Đảm bảo tính chính xác, kịp thời, chất lượng trong công tác tổng hợp, tham mưu, giúp việc;

- Năng lực quản lý tốt, linh hoạt trong giao tiếp và xử lí tình huống;

- Am hiểu về Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp… và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Sử dụng vi tính văn phòng, internet thành thạo.

- Có khả năng phân tích và tổng hợp, kỹ năng quan hệ và thuyết trình tốt, khả năng trình bày và diễn đạt ý tưởng, quan điểm bằng văn viết và văn nói.

2. Trưởng phòng thanh quyết toán (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 •   Hồ sơ pháp lý:

- Tổ chức tổng hợp, rà soát pháp lý dự án hiện có.

- Phân tích các hồ sơ pháp lý cần hoàn thiện

- Đề xuất giải pháp đối với các nội dung cần hoàn thiện bổ sung

- Tổ chức hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng quy định.

 • Kiểm soát Thiết kế:

- Tổ chức làm việc với PMU để thống kê các nội dung sai khác giữa hồ sơ thiết kế và thực tế thi công.

- Phân tích, so sánh với quy chuẩn, tiêu chuẩn để làm việc với Tư vấn thiết kế thống nhất phương án điều chỉnh.

- Kiểm tra, giám sát hồ sơ thiết kế của các đơn vị tư vấn thiết kế (Nhà thầu) đảm bảo phù hợp quy định của Nhà nước đảm bảo thẩm tra và trình thẩm định.

- Trình và làm việc với Cơ quan Nhà nước để thẩm định hồ sơ điều chỉnh.

 • Lập hồ sơ bàn giao và làm việc với Cơ quan Nhà nước

- Tổ chức tổng hợp hồ sơ theo thực tế thi công nhằm tận dụng các chứng chỉ vật liệu đầu vào, thí nghiệm …

- Lên tiến trình hồ sơ nghiệm thu

- Tổ chức lập hồ sơ hồ sơ bàn giao: bóc tách khối lượng, lập biện pháp thi công, hồ sơ vật liệu đầu vào, hồ sơ nghiệm thu chi tiết, nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, báo cáo hoàn thành ….

- Trình và làm việc với Cơ quan Nhà nước để thẩm định hồ sơ, kiểm tra hiện trường và tiến tới ký bàn giao tài sản

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành nghề liên quan đến giao thông, hạ tầng kỹ thuật, quản lý dự án.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm trong việc quản lý, tổ chức bàn giao quyết toán vốn các dự án vốn Nhà nước.

- Có Khả năng phối hợp với các bộ môn khác.

- Nắm vững Luật, Nghị định, Thông tư và các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành.

- Khả năng sử dụng tin học văn phòng tốt và thành thạo các phần mềm thiết kế AutoCAD, Dự toán

- Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình

VII. VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH HĐQT

1. Trưởng phòng đối ngoại - hợp tác (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động của Phòng Đối ngoại – hợp tác.

- Xây dựng, phát triển các hoạt động của công ty.

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm giải pháp và các cơ chế phù hợp để tham mưu, đề xuất lên Ban lãnh đạo các chiến lược kinh doanh, áp dụng thực tế nhằm phát triển công ty.

- Tìm kiếm khách hàng/ đối tác nhằm tiếp cận, khai thác và phát triển thị trường.

- Tìm kiếm và triển khai các dịch vụ, sản phẩm của Tập đoàn.

- Chủ động đàm phán với khách hàng/ đối tác.

- Liên hệ, trao đổi với đối tác và khách hàng về các vấn đề của công ty

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng/ đối tác. Chăm sóc và đối ứng khách hàng/ đối tác.  

- Phối hợp cùng các phòng ban liên quan thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

- Báo cáo trực tiếp cho Ban lãnh đạo theo định kỳ hàng tuần, khi phát sinh và yêu cầu (nếu có)

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học..

- Kinh nghiệm: 5 năm làm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng: Có kỹ năng quản lý, kỹ năng đàm phán và kỹ năng giao tiếp.

- Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ.

2. Trưởng phòng CNTT (SL: 1)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Chủ trì nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, xây dựng các quy trình, các phương án khả thi về cải tiến hệ thống máy tính, hệ thống bảo mật, trang thiết bị ngoại vi, mạng nội bộ, mạng điện thoại, Website,….
 • Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống server chủ.
 • Quản lý phân công công việc cho các nhân viên trong phòng đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, hiệu suất cao; xử lý sự cố hệ thống.
 • Tổ chức giám sát, vận hành, bảo dưỡng định kỳ và duy trì hệ thống ổn định các phần mềm, trang Web, mạng nội bộ, hệ thống máy chủ File Server – Database Server – Mail Server, hệ thống điện thoại,.. an toàn và bảo mật.
 • Xây dựng, tham vấn cho ban hãnh đạo các kế hoạch triển khai hệ thống CNTT tại văn phòng và các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí. Đưa ra giải pháp để tối ưu hóa hệ thống phù hợp với mô hình hoạt động của Tập đoàn;
 • Lập kế hoạch phòng bị, sao lưu backup hệ thống phần mềm, máy chủ hàng ngày, khi có sự cố phải xử lý kịp thời.
 • Quản lý hệ thống thoại, hệ thống email Tập đoàn;
 • Đề xuất, tham gia các dự án phát triển các phần mềm, CNTT cho các đơn vị, bộ phận. Nghiên cứu, tham mưu tư vấn cho BLĐ Tập đoàn về các ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc nhằm tăng năng suất lao động;
 • Điều hành mọi hoạt động về công nghệ thông tin, kỹ thuật
 • Xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở vật chất, mạng CNTT cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên;
 • Xây dựng hệ thống phân quyền trên hệ thống theo mô hình tập đoàn và mô hình kinh doanh đa ngành;
 • Giải quyết các vấn đề hàng ngày, sự cố phát sinh với server, PCs, mạng .Chỉ đạo và tham gia các công việc liên quan đến quản trị hệ thống
 • Thực hiện các công việc khác từ BLĐ.

KINH NGHIỆM/ KỸ NĂNG CHI TIẾT

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, giải pháp CNTT ứng dụng trong kinh doanh, sản xuất, dịch vụ,…
 • Tối thiểu 5 năm ở vị trí công việc tương đương
 • Có chứng chỉ CCNA, CCNP, MCSA……
 • Khả năng quản lý và giao việc tốt
 • Khả năng cập nhật những công nghệ, thông tin về công nghệ mới nhanh chóng
 • Đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành CNTT và phân tích được thông báo lỗi của hệ thống

 

Tên liên hệ: Ban Hành chính - Nhân sự

Địa chỉ: 37 - 39 Đỗ Xuân Cát, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại liên hệ: 0236.3573.339

Email: tuyendung.phn@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 28/2/2022