12/04/2022

TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2022

 

1. TRƯỞNG BAN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

* Mô tả công việc:

- Tham mưu cho Ban TGĐ trong công tác quản trị nguồn nhân lực bao gồm việc hoạch định nguồn nhân lực, đào tạo, tuyển dụng, quản lý hệ thống lao động tiền lương và các chính sách, công tác quan hệ lao động, đánh giá thành tích CBNV của Công ty.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Quản trị Nguồn nhân lực.

- Hoạch định kế hoạch phát triển, lộ trình phát triển nhân sự, đánh giá khen thưởng nhân sự và tham gia xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty.

- Hoàn thiện các chương trình đánh giá hiệu suất hằng năm, cải tiến các chính sách và quy trình hiện hành của doanh nghiệp. Phát triển, sửa đổi và đề xuất các chính sách và quy trình nhân sự.

- Xây dựng các chính sách, qui trình nhân sự để hoàn thiện hệ thống quản lý nhân sự của Công ty phù hợp với chính sách, pháp luật Nhà nước và thực tiễn Công ty.

- Phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách, qui định liên quan đến công tác quản trị nguồn nhân lực.

- Tổ chức, giám sát triển khai hoạt động tuyển dụng nhân sự hiệu quả, quản lý dữ liệu hồ sơ tuyển dụng nhân sự.

- Đào tạo, phát triển tổ chức, huấn luyện nhân viên

- Truyền thông đến toàn bộ CBNV thấu hiểu giá trị cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp trong công tác đồng hành, chăm sóc đời sống CBNV.

- Triển khai chính sách phát triển văn hoá doanh nghiệp, tạo động lực làm việc và thiết lập sự gắn kết giữa các phòng ban trong Công ty.

- Thiết lập và củng cố các mối quan hệ với tổ chức Công đoàn, các cơ quan Nhà nước để xây dựng thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, thang bảng lương nhằm đảm bảo chế độ chính sách, quyền lợi hợp pháp cho người lao động và Công ty.

- Phối hợp với Công đoàn tổ chức thực hiện các chương trình giao lưu, đối thoại, vui chơi giải trí, tham quan du lịch cho toàn bộ CBNV

- Thực hiện các công việc khác liên quan khi Ban TGĐ yêu cầu.

- Tổ chức thực hiện lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan … theo qui định của Công ty

- Thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ và đột xuất (nếu có) khi HĐQT và Ban TGĐ yêu cầu

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, hành chính, luật, lao động tiền lương

- Từ 8 năm trở lên trong lĩnh vực nhân sự, trong đó tối thiểu 05 năm ở vị trí quản lý.

- Nắm vững kiến thức về quản trị hệ thống nguồn nhân lực.

- Hiểu rõ các luật, qui định của cơ quan Nhà nước như Bộ Luật lao động, bảo hiểm xã hội, thuế, …

- Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng.

- Kỹ năng ứng biến linh hoạt, xử lý tình huống.

- Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

- Ưu tiên ứng viên đã tham gia các khóa đào tạo quản lý, lãnh đạo hoặc có các chứng chỉ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhân sự ngắn hạn.

2. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

* Mô tả CV:

- Xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch và tiến độ sử dụng vốn, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kế hoạch sử dụng vật tư và nhân lực của Ban Quản lý dự án.

- Lập và xây dựng kế hoạch thi công, biện pháp thi công, tổ chức và điều hành mọi hoạt động của bộ phận kỹ thuật, các Ban chỉ huy công trường.

- Thực hiện và tổ chức các công tác kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động trên công trình và chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo mọi hoạt động của dự án.

- Chuẩn bị Hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng hợp dự toán xây dựng dự án để HĐQT tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Trực tiếp giám sát các công trình được thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn và các nhà thầu.

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để xử lý kịp thời mọi vướng mắc, đảm bảo các kế hoạch thực hiện của dự án.

- Quản lý toàn bộ quá trình thực hiện dự án theo quy định, kiểm soát an toàn, chất lượng, quản lý hợp đồng, ngân sách dự án

- Thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng, giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng (nếu cần), chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng dự án.

- Quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.

- Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng đã ký kết. Thực hiện thanh toán giai đoạn hoàn thành và tổng quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình đã hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các trường hợp có khối lượng phát sinh nhỏ, Ban QLDA yêu cầu đơn vị thi công giải trình, được tổ chức thiết kế chấp thuận.

- Nghiệm thu bàn giao công trình. Tổ chức giám định chất lượng xây dựng, nghiệm thu công trình và bàn giao công trình hoàn thành cho các tổ chức, đơn vị quản lý để đưa vào khai thác, sử dụng.

- Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

- Tham gia công tác lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị.

- Trưởng Ban QLDA xây dựng đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu.

- Lập Hồ sơ mời dự thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Đảm bảo các dự án được hoàn thành theo tiêu chuẩn về chất lượng, thời gian và trong phạm vi ngân sách được duyệt.

- Làm việc với phòng Thiết kế để có thể đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, tiết kiệm, khả thi và đảm bảo an toàn.

- Các công việc liên quan khác.

- Thay mặt ban Tổng giám đốc thực hiện tất cả các công việc đối nội và đối ngoại của dự án.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng, Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án.

- Có ít nhất 7-10 năm yêu cầu ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên có yêu cầu ở vị trí tương đương tại các dự án xây dựng công trình xây dựng cơ bản, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Có các chứng chỉ, bằng cấp Quản lý dự án; Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng và hoàn thiện; Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu; Định giá xây dựng; Chỉ huy trưởng công trình, An toàn lao động....

- Am hiểu pháp luật và các vấn đề quản trị chất lượng trong đầu tư các dự án.

- Có tố chất lãnh đạo, có yêu cầu, nhạy bén với công tác quản lý.

- Có kỹ năng về quản lý tổ chức, giám sát thi công tại công trường, yêu cầu trong việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán.

- Kỹ năng giao tiếp trong phạm vi nội bộ và với các đơn vị nhà thầu và chính quyền địa phương.

- Có trách nhiệm với công việc, làm việc nghiêm túc, nhanh nhẹn, nhiệt tình và trung thực.

- Tác phong chuyên nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Project, Autocad, MS Office...

- Ưu tiên ứng viên có yêu cầu từng làm chủ đầu tư và nhà thầu, công tác lựa chọn nhà thầu.

3. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

* Mô tả công việc:

- Đề xuất, tham gia xây dựng các dự án phần mềm cho các phòng ban, bộ phận.

- Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống server máy chủ.

- Quản lý và khắc phục sự cố Hệ thống mạng, máy tính văn phòng.

- Quản lý và phân công công việc cho các nhân viên của bộ phận.

- Quản lý Hệ thống thoại; Hệ thống mail công ty.

- Xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở vật chất, mạng CNTT cho công ty.

- Giải quyết các vấn đề hàng ngày, sự cố phát sinh với server, PCs, mạng.

- Chỉ đạo và tham gia các công việc liên quan đến quản trị hệ thống.

- Cài đặt & quản lý hệ thống (mạng LAN, máy chủ, máy con, Internet, fax, máy in. máy scan, máy chấm công, camera v.v).

- Thống kê lập cơ sở dữ liệu của các thiêt bị IT/PCs/Laptops trong văn phòng.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch về công nghệ thông tin cho toàn công ty.

- Nghiên cứu, tham mưu tư vấn cho Công ty về các ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc nhằm tăng năng suất lao động.

- Quản lý, bảo quản các thiết bị.

- Cài đặt các hệ thống phần mềm (hệ điều hành, phần mềm ứng dụng…) cho server & máy con.

* Yêu cầu:

- Có ít nhất 02 năm yêu cầu ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT.

- Ưu tiên ứng viên có thể phát triển phần mềm cho các phòng ban, bộ phận.

- Quản lý, bảo quản các thiết bị.

- Khả năng cập nhật những công nghệ, thông tin về công nghệ mới nhanh chóng.

- Có yêu cầu ở vị trí tương đương.

- Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình trong công việc.

- Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, tự tin, quyết đoán, làm việc với cường độ cao.

- Thành thạo tin học văn phòng thông dụng.

- Khả năng quản lý và giao việc tốt.

4. TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT ( Hàm phó ban )

* Mô tả công việc:

- Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát nội bộ định kỳ tại các đơn vị

- Lập kế hoạch và triển khai công việc vận hành tuần/ tháng/ quý về kiểm soát nội bộ theo yêu cầu của Ban điều hành.

- Tham gia vào việc tư vấn, đề xuất định hướng chiến lược cho kiểm soát hệ thống, rủi ro.

- Quản lý, đào tạo, hướng dẫn, đánh giá nhân sự hệ thống thuộc ban kiểm soát nội bộ.

- Xây dựng, cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

- Thực hiện điều hành việc kiểm soát tính tuân thủ quy trình, quy định tại hệ thống.

- Triển khai các đợt kiểm soát định kỳ, đột suất về các mặt vận hành: tài chính, kinh doanh, kho vận, nhân sự....

- Phát hiện các vấn đề còn tồn đọng quản trị, rủi ro báo cáo trực tiếp BĐH nhằm cải tiến và nâng cao tính chuyên nghiệp, bài bản hệ thống.

- Hướng dẫn, đào tạo các hệ thống quy trình quy định triển khai. Giám sát, kiểm soát tính tuân thủ của quy trình, quy định mới.

- Thực hiện, yêu cầu xử lý các vi phạm theo quy định, quyền hạn được ban hành.

- Tuân thủ tính bảo mật về quản trị số liệu, kinh doanh

- Thực hiện các công việc được giao khác.

* Yêu cầu:
- Có tối thiểu 2 năm yêu cầu ở vị trí tương đương.

- Cẩn thận, chi tiết và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Linh hoạt, thích ứng nhanh với các thay đổi trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt

- Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực.

5. TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI - HỢP TÁC 

* Mô tả công việc:

- Quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động của Phòng Đối ngoại – hợp tác.

- Xây dựng, phát triển các hoạt động của công ty.

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm giải pháp và các cơ chế phù hợp để tham mưu, đề xuất lên Ban lãnh đạo các chiến lược kinh doanh, áp dụng thực tế nhằm phát triển công ty.

- Tìm kiếm khách hàng/ đối tác nhằm tiếp cận, khai thác và phát triển thị trường.

- Tìm kiếm và triển khai các dịch vụ, sản phẩm của Tập đoàn.

- Chủ động đàm phán với khách hàng/ đối tác.

- Liên hệ, trao đổi với đối tác và khách hàng về các vấn đề của công ty

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng/ đối tác. Chăm sóc và đối ứng khách hàng/ đối tác.

- Phối hợp cùng các phòng ban liên quan thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

- Báo cáo trực tiếp cho Ban lãnh đạo theo định kỳ hàng tuần, khi phát sinh và yêu cầu (nếu có)

* Yêu cầu:

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học..

- Yêu cầu: 5 năm làm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng: Có kỹ năng quản lý, kỹ năng đàm phán và kỹ năng giao tiếp.

- Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ

6. PHÓ PHÒNG ĐÀO TẠO

* Mô tả CV:

- Báo cáo hoạt động đào tạo theo định kỳ/ đột xuất. theo yêu cầu từ Ban TGĐ.

- Tìm kiếm, thẩm định, và giám sát các chương trình đào tạo từ bên ngoài để phát triển quy trình đào tạo nội bộ.

- Đề xuất, xây dựng quy chế, tài liệu, quy trình đào tạo, tổ chức - giám sát và đánh giá công tác ( trước và sau ) đào tạo trên toàn hệ thống.

- Phát triển năng lực đội ngũ nhân viên đạo tạo;

- Xây dựng chương trình phát triển và đánh giá đội ngũ nhân viên

- Xây dựng kế hoạch, ngân sách đào tạo & phát triển theo từng tháng/ quý/ năm

- Tham mưu cho Ban TGĐ xây dựng chiến lược đào tạo cho các cấp cán bộ nhân viên

- Thực hiện các công việc cấp trên giao

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Nhân sự

- Yêu cầu tối thiểu 5 năm ở vị trí tương đương trở lên

- Kỹ năng quản lý và xử lý vấn đề tốt, khả năng lập kế hoạch và triển khai chi tiết công tác đào tạo.

- Phẩm chất đạo đức tốt, vui vẻ, hoà đồng.

- Có khả năng triển khai E - learning, đào tạo các kỹ năng mềm.

- Ưu tiên có yêu cầu đào tạo trong Bất động sản, khách sạn,..

- Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel...).

7. CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ

* Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm thiết kế các ẩn phẩm, tài liệu, công cụ phục vụ hoạt động tiếp thị của Công ty.

- Thiết kế các ấn phẩm media social, landing page, hình ảnh phục vụ cho hoạt động marketing dự án trên các kênh digital (facebook, google, email marketing, social network...).

- Quản lý các thiết kế các hạng mục phục vụ cho hoạt động cho hoạt động tổ chức sự kiện.

- Xử lý và quản lý thư viện hình ảnh, thông tin của Công ty để đảm bảo nguồn dữ liệu mới.

- Chịu trách nhiệm quản lý in ấn và giám chất lượng các ẩn phẩm theo qui cách được duyệt.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc

* Yêu cầu:

- Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc các chuyên ngành liên quan

- Yêu cầu: có ít nhất 02 năm yêu cầu tương đương

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effect, Premiere, Audition.

- Anh văn Trung cấp.

8. CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG 

* Mô tả CV:

- Quản lý fanpage tuyển dụng của Tập đoàn; xây dựng hình ảnh của fanpage, tham gia các hội nhóm chuyên ngành nhằm thu hút ứng viên

- Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với các Trưởng Đơn vị tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo đúng kế hoạch (theo quy trình);

- Thiết lập data tuyển dụng;

- Gởi thông báo, soạn thảo hợp đồng/ quyết định thử việc cho các ứng viên đã trúng tuyển.

- Lập báo cáo kết quả tuyển dụng, thử việc trình Ban Lãnh đạo.

- Thực hiện các công việc do cấp trên phân công

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp các ngành liên quan: Quản trị nhân lực, Quản Trị Kinh Doanh…..

- Có yêu cầu tuyển dụng các mảng như: Xây dựng, Kế toán, Tài chính, Đầu tư, Bất động sản, Pháp chế…

- Có yêu cầu tối thiểu từ 2 năm trở lên.

- Có kỹ năng tuyển dụng, kỹ năng giao tiếp tốt

- Phẩm chất đạo đức tốt, vui vẻ, hoà đồng.

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng.

- Có khả năng xử lý tốt các vấn đề phát sinh.

9.KẾ TOÁN TỔNG HỢP

* Mô tả công việc:

- Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (doanh thu, chi phí, lợi nhuận)

- Tổng hợp doanh số khách hàng theo ngày, tháng, quý, năm.

- Xuất hóa đơn VAT, cân đối hàng tồn kho với thuế, cân đối lãi lỗ để lấy chi phí.

- Tính hoa hồng bán hàng nhân viên, tính doanh số khách hàng.

- Tổng hợp hóa đơn đầu vào, đầu ra gửi Kế toán thuế.

- Kiểm tra lại báo cáo thuế trước khi nộp.

- Theo dõi thông tin nhập hàng từ nhà cung cấp trên phần mềm.

- Chuyển khoản thanh toán cho khách hàng từ tài khoản ngân hàng, theo hóa đơn chứng từ và yêu cầu của GĐĐH.

- Quản lý kiểm soát, công tác thu chi của công ty (thanh toán tiền hàng, tiền lương, công tác phí phí của nhân viên, chi phí văn phòng, kho, ...).

- Kiểm tra hợp đồng mua vào, bán ra.

- Kiểm tra đơn hàng, giá mua, giá bán.

- Thực hiện các báo cáo khác theo quy định công ty.

* Yêu cầu:

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận, trình độ đại học trở lên, có nghiệp vụ kế toán. Có tinh thần cầu tiến và chịu được áp lực công việc. Ưu tiên ứng viên có yêu cầu trong ngành,

- Ưu tiên những ứng viên có yêu cầu làm việc trong lãnh vực thương mại, khách sạn, bất động sản

- Năng động, tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với công việc,

- Kỹ năng giao tiếp và quan hệ xã giao tốt, có tinh thần làm việc nhóm.

- Kỹ năng thuyết phục tốt, truyển đạt và trình bày rõ ràng, chính xác và hiệu quả

- Chủ động trong công việc, khả năng làm việc độc lập khi công việc yêu cầu

10. KẾ TOÁN NỘI BỘ 

* Mô tả công việc:

- Thực hiện các công việc liên quan tới nghiệp vụ kế toán

- Theo dõi, thanh toán các khoản công nợ phải thu phải trả nhà Cung Cấp, khách hàng

- Tính lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương

- Sắp xếp lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ

- Hỗ trợ kế toán thuế khi có yêu cầu

- Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày vào excel

- Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng cho quản lý cấp trên

- Xử lý kết quả kiểm kê khi có phát sinh

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán, kiểm toán hoặc tài chính

- Có yêu cầu làm kế toán nội bộ tối thiểu 3 năm

- Ưu tiên ứng viên có yêu cầu làm thuế

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

- Trách nhiệm cao, trung thực, ngay thẳng, tư duy logic, ham học hỏi, cẩn thận, tuân thủ, đạo đức nghề nghiệp cao, tính xây dựng

11. KỸ SƯ QS

* Mô tả công việc:

- Phối hợp với ban chỉ huy công trường lập kế hoạch quản lý chất lượng công trình, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn về chất lượng, yêu cầu của chủ đầu tư.

- Chuẩn bị những phương án quản lý chất lượng dự phòng khi công trình gặp sự cố;

- Cập nhật hàng ngày tiến độ thi công thực tế tại công trường và tiến độ hồ sơ của các dự án.

- Lập biện pháp an toàn VSLĐ, PCCC.

- Thực hiện việc kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào thông qua các thông số kỹ thuật cụ thể.

- Loại bỏ những vật tư không phù hợp, tiến hành làm việc với nhà cung cấp để tìm phương hướng xử lý, thay thế vật tư đảm bảo chất lượng.

- Kiểm tra chất lượng của các trang thiết bị thi công vào, đảm bảo tiêu chí an toàn và khả năng hoạt động tốt.

- Kiểm soát quá trình thi công;

- Xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình;

- Các công việc liên quan khác…

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng/ phó Ban QLDA.

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng;

- Có các chứng chỉ nghề nghiệp khác kèm theo (đấu thầu, thiết kế, giám sát thi công…)

- Tối thiểu 03 năm yêu cầu làm trong lĩnh vực Giám sát công trình.

- Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình ;

- Kỹ năng xử lý tình huống.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, MS Project, Autocad, Powerpoint).

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhanh nhẹn, chịu áp lực cao.